แพทย์ประจำคลินิก

 
นพ.วัชรพัฐ พัวศรีพันธุ์ (หมอไนซ์)
- พบ.แพทยศาสตร์บัณทิต ม.เชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับ 1)